יציקת יציקה להשקעות |יציקת חול

יציקות נירוסטה, יציקות ברזל אפור, יציקות ברזל רקיע

יציקות חול ברזל גמיש

ברזל רקיע מתייחס לברזל יצוק שבו הגרפיט הוא כדורי לאחר שהברזל המותך מטופל בחומר כדורי.לכן הברזל יצוק רקיע נקרא גם ברזל יצוק גרפיט כדורי או ברזל יצוק נודולרי.בתוך הברזל יצוק רקיע על ידי מיקרוסופה אלקטרונית, צורתו של גרפיט כדורי היא כדורית בקירוב, והפנים שלו בצורת רדיאלית, ויש לו אפקט קיטוב ברור.שיעור הכדוריות מתייחס לאחוז המספר הכולל של גרפיט כדורי בטווח מסוים למספר הכולל של גרפיט.שיעור הכדוריות הוא מדד למדידת דרגת הכדוריות של ברזל יצוק נודולרי, והוא תקן חשוב ביציקות ברזל יצוק רקיע.